Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#172

Besmelenin Fazileti:

Allahü Teâlâ’nın ilk yarattığı Levh-i Mahfuz ve Kalem ‘dir. Kalem’e emretti ve kalem kıyamete kadar olacakları yazdı. Kalem’in Lehv-i Mahfuz’a ilk yazdığı “ Bismillahirrahmanirrahim” dir. Allahü Teâlâ besmeleyi mahlûkat için –okumaya devam ettikleri sürece-  emniyet kılmıştır. Besmeleyi yedi kat göktekiler de okurlar. Besmele ilk defa hz. Âdem’e nazil olunca, “ Besmeleyi okumayı devam ettikleri sürece zürriyetim azaptan emin olurlar.” Dedi.

Sonra besmele hz. İbrahim a.s.’a nazil oldu. Nemrut onu ateşe atmak üzere mancınığa koyunca besmeleyi okudu, Allahü Teâlâ ateşi ona serin ve selamet kıldı.

Sonra besmele Musa (a.s) ‘a indirildi. Hz. Musa, Firavun’u ve sihirbazları besmeleyle kahretti.

Sonra besmele Süleyman (a.s) a indirildi. Melekler ona “Ey Süleyman bu gün mülkün tamamlandı.” Dediler. Allahü Teâlâ Hz.Süleyman’a besmeleyi inzal buyurunca “ Ümmetine duyur ki kim Allah’ın eman ayetini duymak isterse Süleyman’ın yanına gelsin.” Buyurdu. Hepsi geldikleri zaman hz. Süleyman, hz. İbrahim’in minberine çıkarak eman (emniyet) ayetini okudu: “Bismillahirrahmanirrahim” bunu duyan herkes ferahladı. “Biz şehadet ederiz ki sen Allah’ın rasulüsün.” Dediler. Hz. Süleyman onu neye okursa emrine amade olurdu. Süleyman (a.s) besmele ile diğer milletlere galip geldi.

Besmele Hz. Süleyman’dan sonra Hz. İsa (a.s)’a indirildi, Hz.İsa (a.s) ve havariler besmele ile ferahladılar.

Allahü Teâlâ “Ya İsa, biliyormusun, sana hangi ayet indirildi. Bismillahirrahmanirrahim eman (emniyet) ayetidir, her halinde onu çok oku; okumanın ve namazının başı besmele olsun. Kim onu namazdan evvel ve (bir şey) okumadan evvel söylemeye devam ederse kabirde Münker ve Nekir onu korkutmaz, ölümü kolay olur, kabir onu sıkmaz, rahmetime kavuşur. Kabri nurlanır, kabirden onu vücudu ve yüzü beyaz olarak haşrederim. Mizanı ağır gelir, sırat üzerinde onun nurunu tamamlarım; böylece cennete girer." “Saadete ve mağfirete kavuştun” diye kendisine nida olunur.

Hz. İsa (a.s) “Bu yalnız bana mı mahsustur, Ya Rabbi?" Diye sordu.

Allahü Teâlâ, “Senden sonra Ahmed aleyhisselama ve ümmetine mahsustur.” Buyurdu.

 

#172

Besmelenin Fazileti:

Allahü Teâlâ’nın ilk yarattığı Levh-i Mahfuz ve Kalem ‘dir. Kalem’e emretti ve kalem kıyamete kadar olacakları yazdı. Kalem’in Lehv-i Mahfuz’a ilk yazdığı “ Bismillahirrahmanirrahim” dir. Allahü Teâlâ besmeleyi mahlûkat için –okumaya devam ettikleri sürece-  emniyet kılmıştır. Besmeleyi yedi kat göktekiler de okurlar. Besmele ilk defa hz. Âdem’e nazil olunca, “ Besmeleyi okumayı devam ettikleri sürece zürriyetim azaptan emin olurlar.” Dedi.

Sonra besmele hz. İbrahim a.s.’a nazil oldu. Nemrut onu ateşe atmak üzere mancınığa koyunca besmeleyi okudu, Allahü Teâlâ ateşi ona serin ve selamet kıldı.

Sonra besmele Musa (a.s) ‘a indirildi. Hz. Musa, Firavun’u ve sihirbazları besmeleyle kahretti.

Sonra besmele Süleyman (a.s) a indirildi. Melekler ona “Ey Süleyman bu gün mülkün tamamlandı.” Dediler. Allahü Teâlâ Hz.Süleyman’a besmeleyi inzal buyurunca “ Ümmetine duyur ki kim Allah’ın eman ayetini duymak isterse Süleyman’ın yanına gelsin.” Buyurdu. Hepsi geldikleri zaman hz. Süleyman, hz. İbrahim’in minberine çıkarak eman (emniyet) ayetini okudu: “Bismillahirrahmanirrahim” bunu duyan herkes ferahladı. “Biz şehadet ederiz ki sen Allah’ın rasulüsün.” Dediler. Hz. Süleyman onu neye okursa emrine amade olurdu. Süleyman (a.s) besmele ile diğer milletlere galip geldi.

Besmele Hz. Süleyman’dan sonra Hz. İsa (a.s)’a indirildi, Hz.İsa (a.s) ve havariler besmele ile ferahladılar.

Allahü Teâlâ “Ya İsa, biliyormusun, sana hangi ayet indirildi. Bismillahirrahmanirrahim eman (emniyet) ayetidir, her halinde onu çok oku; okumanın ve namazının başı besmele olsun. Kim onu namazdan evvel ve (bir şey) okumadan evvel söylemeye devam ederse kabirde Münker ve Nekir onu korkutmaz, ölümü kolay olur, kabir onu sıkmaz, rahmetime kavuşur. Kabri nurlanır, kabirden onu vücudu ve yüzü beyaz olarak haşrederim. Mizanı ağır gelir, sırat üzerinde onun nurunu tamamlarım; böylece cennete girer." “Saadete ve mağfirete kavuştun” diye kendisine nida olunur.

Hz. İsa (a.s) “Bu yalnız bana mı mahsustur, Ya Rabbi?" Diye sordu.

Allahü Teâlâ, “Senden sonra Ahmed aleyhisselama ve ümmetine mahsustur.” Buyurdu.

 

Etiketler